Σας γνωρίζουμε ότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι σε όλες τις περιφέρειες.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος  https://exoikonomo2020.gov.gr