Σας γνωρίζουμε ότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι σε όλες τις περιφέρειες.

Από την έναρξη της φάσης δανειοδότησης, η πρόσβαση στην λίστα αιτήσεων δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη για τις αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά και παρέμειναν σε φάση καταχώρησης.