ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Δικαιούχος του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E. (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20 και τη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.
Ξενίας 24 - Αμπελόκηποι
115 28 Αθήνα

Τηλεφωνικές γραμμές: +30 210 7450400
Fax: +30 210 7450500

e-mail: info@etean.com.gr

e-mail ειδικά για το Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον ΙΙ: infoekoii@etean.com.gr
url: www.etean.com.gr

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει του Ν.4261/2014, εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι:

 

A/A

Κωδικός Αριθμός Πιστωτικού Ιδρύματος

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος

1

011

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2

014

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

3

016

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4

017

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

5

026

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

6

069

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

7

075

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

8

087

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

9

089

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

10

091

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.