Επιστροφή

Αποστολή Κωδικού επαλήθευσης διεύθυνσης email, κατά τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Β’ κύκλου

Σχετικά με τον Κωδικό επαλήθευσης διεύθυνσης email, σας αναφέρουμε ότι:

  • Ο κωδικός αποστέλλεται από το Πληροφοριακό Σύστημα, σε σύντομο χρονικό διάστημα και ανάλογα με το φόρτο του συστήματος.
  • Ο κωδικός ισχύει για 24 ώρες από τη στιγμή έκδοσής του.
  • Σε περίπτωση που η διεύθυνση email δεν είναι έγκυρη, η αποστολή του κωδικού δεν είναι δυνατή.
  • Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης email και αφού την καταχωρήσει, να ζητήσει την αποστολή νέου κωδικού επαλήθευσης από το Πληροφοριακό Σύστημα.