Ανακοινώσεις

Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ
22/06/2022

6η τροποποίηση της Προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
14/01/2022

5η τροποποίηση της Προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
02/08/2021

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση
09/06/2021

Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή περί ασυμβίβαστου
08/06/2021

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
29/01/2021

Ενεργές αιτήσεις στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ”
10/12/2020

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
14/07/2020

Νέες Υπαγωγές Β' Κύκλου
05/06/2020

2η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
15/04/2020

Παράταση προθεσμιών επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος (ΕΚΟ ΙΙ – Β’ Κύκλος)
06/04/2020

Νέες Υπαγωγές Β' κύκλου
02/04/2020

Ανακοινώσεις του Α’ Κύκλου
13/12/2019

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση
14/11/2019

Έναρξη διαδικασίας Δανειοδότησης
18/10/2019

Λειτουργία ενιαίας Γραμμής Υποστήριξης αιτήσεων του Β’ Κύκλου
03/10/2019

Τροποποίηση δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9
13/09/2019

Ανάρτηση επικαιροποιημένης έκδοσης Οδηγιών για την υποβολή αίτησης
13/09/2019

Διευκρινίσεις για τις Ειδικές Περιπτώσεις Αιτήσεων
13/09/2019

Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’ 2583/27.06.2019) ΚΥΑ με τίτλο: «Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020
01/08/2019