Επιστροφή

Έναρξη διαδικασίας Δανειοδότησης

Από την Τρίτη 22/10/2019 και ώρα 09.00 ενεργοποιείται η διαδικασία δανειοδότησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις που έχουν επιλέξει πως θα καλύψουν την Ίδια Συμμετοχή τους με τραπεζικό δανεισμό.

Για τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις στο Πρόγραμμα, ως έναρξη της προθεσμίας για την διαδικασία δανειοδότησης θα είναι η 22/10/2019.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την καταληκτική προθεσμία που αφορά την αίτηση σας από την καρτέλα «Προθεσμίες» και να προβείτε έγκαιρα στις απαραίτητες από πλευράς σας ενέργειες.

Για τη διαδικασία υποβολής δανείου συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, το Παράρτημα XΙΙ και το 2ο Τεχνικό Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.