Επιστροφή

Παράταση προθεσμιών επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος (ΕΚΟ ΙΙ – Β’ Κύκλος)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της χώρας, παρατείνεται η προθεσμία επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος ως εξής:

Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης δανείου και για τις οποίες η προθεσμία επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 ως και 31.05.2020, η προθεσμία παρατείνεται ως και τις 30.06.2020.