Επιστροφή

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν επικαιροποιηθεί οι  Οδηγίες για την πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση  (έκδοση 05 / Ιούνιος 2021) με εμπλουτισμό οδηγιών.