Επιστροφή

Τροποποίηση δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9

Για όσους από τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης στο Β’ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» χρειάζεται να προβούν σε υποβολή ή τροποποίηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 2019, και επειδή σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η εφαρμογή για το εν λόγω έτος δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη, μπορούν να προβούν σε υποβολή Ε9 για το έτος  2020, δηλαδή με την πλέον πρόσφατη περιουσιακή εικόνα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων ακινήτου τους κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.